top of page

Upphandlingsregioner

Det samarbete i upphandlingsfrågor som tidigare hanterats inom sjukvårdsregionerna har under åren successivt förändrats. Samarbetet följer inte de traditionella regiongränserna. För att få representativitet från samtliga delar av landet i LfU, bildades begreppet upphandlingsregioner. De regioner som samarbetar i upphandlingsfrågor bildar en upphandlingsregion.

Region A
Regionerna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

Region B
Regionerna i Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Varuförsörjningen

Region C
Region Stockholm

Region D
Regionerna i Sörmland, Värmland, Örebro och Gotland

Region E
Västra Götalandsregionen

Region F
Regionerna i Jönköping, Kalmar och Östergötland

Region G
Regionerna i Kronoberg, Blekinge och Halland

Region H
Region Skåne

Karta över Sverige med markerade upphandlingsregioner.
bottom of page