top of page

Kategoristyrning

Forumet är till för att medarbetare i ledande roller inom området strategiskt inköp får
möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper om kategoristyrning,
bli inspirerade och om lämpligt – samarbeta i gemensamma utvecklingsinsatser.

  • 26 st representanter från regioner runtom i Sverige

  • Teamsmöten för landsomfattande inkludering, 4-5 tillfällen per år

  • Förvaltningsansvar och utvecklingsansvar LfUs kategoriträd

  • Gemensam Sharepoint och Teamskanal för förenklad dokumenthantering och kommunikation

En översikt över alla inköpskategorier.
bottom of page