top of page

Digitalisering

Forum för medarbetare inom regionerna som arbetar med området digitalisering av inköp.

Forumet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan inom området digitalisering  av inköp.

  • 11 st representanter från regioner och SKR representant

  • Teamsmöten varannan månad 

  • Gemensam teamskanal för dokumenthantering och kommunikation

bottom of page