top of page

Regionernas gemensamma eskaleringstrappa

Regionernas gemensamma eskaleringstrappa beskriver arbetssätt och aktiviteter gällande leverantörsrelaterade avvikelser.

 

Eskaleringstrappan bygger på principer att om avvikelser eller potentiella risker upptäcks i leveranskedjan, ska upphandlande myndighet tillsammans med leverantören alltid sörja för att så snabbt som möjligt åtgärda avvikelsen/risken.

 

Syftet är att minimera risken för störningar i regionernas verksamheter.

 

Ledningsnätverket för regionernas upphandling (LfU) rekommenderar alla regioner att implementera Eskaleringstrappan då det är en stor fördel för både leverantörer och regioner med ett gemensamt arbetssätt.

 

För närmare beskrivning av Eskaleringstrappan se dokument

 

Regionernas Gemensamma Eskaleringstrappa Extern 2024-04-01.pdf

bottom of page