top of page

Vad är kategoriråd?

Bakgrund

Ledningsnätverket för regionernas upphandling (LfU) verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlings-
området. LfU:s vision är att stödja utvecklingen av inköpsverksamheten så att den utnyttjas som en strategisk resurs.


För att stödja vår vision skapas kategoriråd inom olika kategorier. Kategoriråden är nätverk främst för personal på inköps- och upphandlingsavdelningar inom regionerna som arbetar inom den specifika kategorin.


LfU stödjer och ansvarar för kategoriråden. LfU utger ingen ersättning varken till kategoriråden eller till dess medlemmar.

Syfte

Kategorirådens arbete ska leda till att regionerna gör bättre affärer genom att:

 • Utbyta kunskap och erfarenhet inom kategorirådets område mellan regionerna

 • Stärka kompetensen inom området i syfte att skapa bättre affärer

 • Skapa gemenskap och verka för samarbete över regiongränser

Kategoriråd

Ansvarig för kategoriråden är Mathias Snickar, Region Dalarna

Aktiva kategoriråd:

 • Fordon 

 • Hjälpmedel syn och hörsel 

 • Hälso- och sjukvårdstjänster 

 • Läkemedel 

 • IT    

 • Tandvård

 • Medicinteknik

 • Livsmedel

bottom of page