top of page

LfU - inköp som
strategisk resurs

Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) verkarför utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet.

Om LfU

LfU:s vision är att stödja utvecklingen av upphandlings-verksamheten så att den nyttjas som en strategisk resurs.

Nätverket utgörs av regionernas upphandlingschefer samt jurist och upphandlingsexpert från SKR. För att stödja vår vision utvecklar LfU kategoriråd inom olika kategorier. Kategoriråden är nätverk främst för personal på inköps- och upphandlings-avdelningar inom regionerna.

Kategorirådens arbete ska leda till att regionerna gör bättre affärer genom att utbyta kunskap och erfarenhet och stärka kompetensen inom området.

LfU har ett gemensamt kategoriträd för samtliga regioner. Kategoriträdet ska leda till att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt utöka möjligheten till att göra benchmarking mellan regionerna.

Samverkan

bottom of page