LfUs kategoriträd

Ledningsnätverket för regionernas upphandling, LfU verkar för utveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte inom upphandlingsområdet LfUs vision är att stödja utvecklingen av inköpsverksamheten så att det nyttjas som en strategisk resurs. Därför har LfU tagit fram ett gemensamt kategoriträd för samtliga regioner. Kategoriträdet ska leda till att utveckla det strategiska inköpsarbetet samt utöka möjligheten till att göra benchmarking mellan regioner.

LfUs styrelse har tillsatt en förvaltningsgrupp som har i uppdrag att förvalta och utveckla kategoriträdet. Förvaltningsgruppen har en ordförande som utses av styrelsen samt representanter från olika regioner. Medlemmarna från regionerna utses av respektive regions inköps-/upphandlingschef.

LfUs styrelse har tagit fram en uppdragsbeskrivning som redogör för förvaltningsgruppens uppdrag.

Förvaltningsgruppen

Cristian Cifuentes Mardones  Region Uppsala, ordförande
Lena Book                            Region Jämtland Härjedalen
Ulrika Ejnarsson                    Region Halland
Staffan Göthner                    Region Uppsala
Torgil Lindgren                      Regin Värmland
Lise-Lott Littunen                 Region Stockholm
Vakant                                 Västra Götalandsregionen
Sarah Strandell                     Region Skåne
Isabell Schulze                     Region Sörmland/Västmanland
Helena Wallin                       Region Gävleborg, t.f. ordförande