Livsmedel

Fokus på inköp av livsmedel.

Rollen som ordförande och kontaktperson är vakant tills vidare.