Läkemedel

Fokus på inköp av läkemedel.

Rollen som ordförande och kontaktperson är vakant tills vidare.