Representation kategoriråd Hjälpmedel

U= Upphandlingsansvarig           V= verksamhetsrepresentant

LfU regionkarta

A: NORR

Norrbotten: Monica Uverud (U)

Västerbotten: Niklas Bergman (V)

Jämtland-Härjedalen: Per Wallenhed (U)

B+D: MITT/7-klövern

Dalarna: Susanne Tull (U)

Gävleborg: Linda Andersson (U)

Sörmland: Anna-Maria Fredriksson (U)

Värmland: Mona Lindvall (U)

Västmanland: Hrachuche Basmajian(U)

Västmanland:  Sofie Åström (V)  

Örebro: Shadi Karimi (U)

Örebro: Hasan Hadzic (V)

C: STOCKHOLM Gotland är med i C.

Stockholm: Eva Valtersson (U)

Stockholm: Ching Huang (V) (hörapparater)

Stockholm: Birgitta Wallner Sandberg (V) (syn)

E: VGR

Västra Götaland:  Monica Gunnarsson (U)

Västra Götaland: Angelica Andersson (V)

F: JÖNKÖPING/KALMAR/ÖSTERGÖTLAND

Östergötland: Anette Lundquist (U)

Östergötland: Lovisa Lantz (U)

Kalmar: Johanna Vasilevski (U)

Jönköping: Christoffer Johnsson (U)

G: KRONOBERG/BLEKINGE/HALLAND

Blekinge: Thomas Karlsson (U)

Halland: Maria Bogar (U)

Kronoberg: Åsa Brohlén (U)
Kronoberg: Barbro Kindhult Frindberg (V) hörsel

Kronoberg: Olivia Berg (U) syn

Kronoberg: Sara Hagström (V) syn

Kronoberg: Miquel Martina (V) syn

Halland: Katrin Larson (V) syn

 

H: SKÅNE

Skåne: Anna Jensen Vilhelmsson (U)

Skåne: Jennie Gudmundsson (U)

Skåne: Ken Olofsson (U)

Skåne: Petra Dahl (U)

Skåne: Frida Otterhag (U)

Representation kategoriråd Hjälpmedel

U= Upphandlingsansvarig           V= verksamhetsrepresentant

A: NORR

Norrbotten: Monica Uverud (U)

Västerbotten: Niklas Bergman (V)

Jämtland-Härjedalen: Per Wallenhed (U)

B+D: MITT/7-klövern

Dalarna: Susanne Tull (U)

Gävleborg: Linda Andersson (U)

Sörmland: Anna-Maria Fredriksson (U)

Värmland: Mona Lindvall (U)

Västmanland: Hrachuche Basmajian(U)

Västmanland:  Sofie Åström (V)  

Örebro: Shadi Karimi (U)

Örebro: Hasan Hadzic (V)

C: STOCKHOLM Gotland är med i C.

Stockholm: Eva Valtersson (U)

Stockholm: Ching Huang (V) (hörapparater)

Stockholm: Birgitta Wallner Sandberg (V) (syn)

E: VGR

Västra Götaland:  Monica Gunnarsson (U)

Västra Götaland: Angelica Andersson (V)

F: JÖNKÖPING/KALMAR/ÖSTERGÖTLAND

Östergötland: Anette Lundquist (U)

Östergötland: Lovisa Lantz (U)

Kalmar: Johanna Vasilevski (U)

Jönköping: Christoffer Johnsson (U)

G: KRONOBERG/BLEKINGE/HALLAND

Blekinge: Thomas Karlsson (U)

Halland: Maria Bogar (U)

Kronoberg: Åsa Brohlén (U)
Kronoberg: Barbro Kindhult Frindberg (V) hörsel

Kronoberg: Olivia Berg (U) syn

Kronoberg: Sara Hagström (V) syn

Kronoberg: Miquel Martina (V) syn

Halland: Katrin Larson (V) syn

 

H: SKÅNE

Skåne: Anna Jensen Vilhelmsson (U)

Skåne: Jennie Gudmundsson (U)

Skåne: Ken Olofsson (U)

Skåne: Petra Dahl (U)

Skåne: Frida Otterhag (U)