Socialt ansvar i offentlig upphandling

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt verksamheten bedrivs så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill landstingen verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Sedan 2010 bedriver Sveriges 21 landsting och regioner ett nationellt samarbete för att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling. Målet är att landstingens leverantörer aktivt ska arbeta med miljö och socialt ansvar i samband med produktionen av de varor och tjänster som levereras. Riktlinjer för hur landstingen vill att dessa leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt har tagits fram. Dessa riktlinjer återfinns i Uppförandekoden.

Mer information om Uppförandekoden och landstingens arbete med socialt ansvarstagande återfinns på www.hållbarupphandling.se

   

 

Uppförandekod