Den Goda Affären

"Den Goda Affären" är LfU:s och Swedish Medtechs gemensamma guideline för inköpsprocessen runt medicintekniska produkter. Guidelinen är generell och kan därför användas vid upphandling av alla typer av varor och tjänster.

Syftet med guidelinen samt det gemensamma arbetet med att ta fram den är att förbättra upphandlingsklimatet. Förhoppning är att guidelinen ska inspirera upphandlingschefer, upphandlare/inköpare, materialkonsulenter, referensgruppsmedlemmar samt leverantörer av medicintekniska produkter till framtida goda affärer.

Guideline - Den Goda Affären